Persondataforordningen

General Data Protection Regulation (GDPR)


EU-forordning

Efter 25. maj 2018 skal Persondataforordningen efterleves i alle virksomheder.

Persondataforordningen er en EU-forordning, hvilket betyder at den automatisk er lov i alle medlemslande.

Lovstoffet er komplekst, men du vil erhverve et klart og præcist overblik.

Der tilbydes orientering af virksomhedens ledelse, foredrag for medarbejdere samt hjælp til implementering.